En: Raurell, Frederic; Roure, Damià; Tragan, Pius-Ramon (eds.). Tradició i traducció de la Paraula. Miscel·lània Guiu Camps. Montserrat: Associació Bíblica de Catalunya; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, pág. 297-304, (Scripta et Documenta, 47).