In: Gallart, Miquel; Ferrer, Joan (eds.). XXXI Jornades de Biblistes Catalans: Bíblia i judaisme antic. Estructures literàries. Sant Genís de Palafolls; Pineda de Mar; Arenys de Mar; Tarragona: Biblical Association of Catalonia (Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya, Suplemento núm. 6), 1993, pp. 63-79.