Josep Ribera-Florit

El judaisme del segle II aC al segle II dC: entre el rebuig i el proselitisme

Language
Author
Josep Ribera-Florit