Josep Ribera-Florit

La congregació d’Israel (larXyd atXnk) reflectida en el Targum dels Profetes

Language
Author
Josep Ribera-Florit