Josep Ribera-Florit

El perdó i la reconciliació en el període intertestamentari i en el Targum dels Profetes

Language
Author
Josep Ribera-Florit