Josep Ribera-Florit

Elements jueus en les narracions sobre la infantesa de Jesús de Natzaret

Language
Catalan
Author
Josep Ribera-Florit