Josep Ribera-Florit

L’arameu com a signe d’identitat semiticooccidental enfront de la cultura grecoromana

Language
Catalan
Author
Josep Ribera-Florit