In: Anuari de Filologia (Bar­celona), 18 (1995), section E: Estudis Hebreus i Arameus, num. 5, pág. 119-120.

Abstract of the Spanish-language article: «La Ley en el Targum de Ezequiel (Tg Ez)» (1995). See in this Articles section.