Josep Ribera-Florit

Articles

El targum

In: Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya, num. 29 (1986).