In: Anuari de Filologia (Barcelona), 17 (1994), section E: Estudis Hebreus i Arameus, num. 4, pp. 126.

Abstract of the Spanish-language article: «La imagen de Israel según el Targum de Ezequiel (Tg Ez)» (1994). See in this Articles section.