In: Anuari de Filologia (Barcelona), 17 (1994), section E: Estudis Hebreus i Arameus, num. 4, pp. 55-65.

See also in this Articles section the abstract in English: «La imagen de Israel según el Targum de Ezequiel (Tg Ez)» (1994).