Josep Ribera-Florit

Visió jueva sobre el matrimoni, celibat, divorci i adulteri a l’època intertestamentària

Language
Author
Josep Ribera-Florit