In: El matrimoni i l’ús dels béns en la Bíblia. Tarragona: Associació Bíblica de Catalunya; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, pp. 175-184. (Scripta Biblica, 8).