In: Ribera-Florit, Josep (ed.). VALLS I PUJOL, Esperança (aut.). Cap estrella per a Israel: I. Astrònoms jueus al servei de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) i Joan I el Caçador (1387-1396); II. L’astrologia jueva a l’Edat Mitjana, exemple del pensament astrològic jueu en un manuscrit del s.XVI. Girona: University of Girona; Barcelona: University of Barcelona and Món Juïc: Institute of Studies, 2008, pp. 5-6, (Biblioteca Judaico-Catalana, 6).

See also in the As Editor section of this website, in The "Biblioteca Judaico-Catalana" Collection.