Josep Ribera-Florit

Articles

Pròleg

In: Ribera-Florit, Josep (ed.). BEN NAHMAN, Mossé (autor). El llibre de la redempció i altres escrits. Introduction, translation and notes by Eduard Feliu i Mabres. (1993).

Pròleg

In: Ribera-Florit, Josep (ed.). Actes del Simposi Internacional sobre Cultura Sefardita (1993).

Miquees

In: La Bíblia. Bíblia catalana: Traducció interconfessional (BCI) (1993).

Malaquies

In: La Bíblia. Bíblia catalana: Traducció interconfessional (BCI) (1993).