En: Anuari de Filologia (Barcelona), 16 (1993), secció E: Estudis Hebreus i Arameus, núm. 3, pág. 67-78.

Véase en esta misma sección de Artículos su abstract en inglés: «Disputes religioses del judaisme català» (1993).