Josep Ribera-Florit

Artículos

Pròleg

En: Ribera-Florit, Josep (ed.). VALLS I PUJOL, Esperança (autor). Cap estrella per a Israel: I. Astrònoms jueus al servei de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) i Joan I el Caçador (1387-1396); II. L’astrologia jueva a l’Edat Mitjana, exemple del pensament astrològic jueu en un manuscrit del s.XVI (2008).

Pròleg

En: Actes del II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana (Barcelona-Cervera, del 25 al 27 d’octubre de 2004) (2005).

Le Targum

En: Schenker, Adrian; Hugo, Philippe (dirs.). L’Enfance de la Bible hébraïque: L’histoire du texte de l’Ancien Testament à la lumière des recherches récentes (2005).