En: Anuari de Filologia (Barcelona), 14 (1991), sección E: Estudis Hebreus i Arameus, núm. 1, pág. 39-54.