En: Professor Basilio Losada: Ensinar a pensar con liberdade e risco. Barcelona: Publicacions de la Unversitat de Barcelona, 2000, pág. 594-602, (Col·lecció Home­natges, 18).