En: Mossé ben Nahman i el seu temps = Mossé ben Nahman y su tiempo = The life and times of Mossé ben Nahman. Simposi commemoratiu del vuitè centenari del seu naixement, 1194-1994. Girona: Ajuntament de Girona, 1995, pág. 91-112.