En: Ribera-Florit, Josep (ed.). VALLS I PUJOL, Esperança (autor). Cap estrella per a Israel: I. Astrònoms jueus al servei de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) i Joan I el Caçador (1387-1396); II. L’astrologia jueva a l’Edat Mitjana, exemple del pensament astrològic jueu en un manuscrit del s.XVI. Girona: Universitat de Girona; Barcelona: Universitat de Barcelona e Institut d’Estudis Món Juïc, 2008, pág. 5-6, (Biblioteca Judaico-Catalana, 6).

Véase también en la sección de Como editor de este mismo sitio web, en Colección "Biblioteca Judaico-Catalana".