Josep Ribera-Florit

Articles

Pròleg

In: Ribera-Florit, Josep (ed.). BEN ARAHAM DE GIRONA, Ionà (autor). Les portes del penediment (Xaaré Txuwà). Introduction, translation and notes by Manuel Frau (2001).