Josep Ribera-Florit

Articles

Pròleg

In: Ribera-Florit, Josep (ed.). BEN SAPRUT, Sem Tob (autor). «La pedra de Toc» (Sefer eben bohan), llibre primer: «Sobre els Fonaments de la Fe». Introducción, traducción y notas de Josep V. Niclós (2002).