En: Revista Catalana de Teologia (Barcelona), 14 [= Rius-Camps, Josep; Sánchez-Bosch, Jordi; Pié i Ninot, Salvador (eds.). In medio Ecclesiae. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Isidre Gomà i Civit], 1989, pág. 87-93.