En: La Paraula al servei dels homes. XXV Jornades de Biblistes Catalans (1963-1985). Barcelona: Claret; Associació Bíblica de Catalunya, 1989, pág. 57-64.