Josep Ribera-Florit

Artículos

Pròleg

En: Ribera-Florit, Josep (ed.). BEN ISAAC BEN SAMBARI, Iossef (autor). El Séfer Divré Ioseff (les cròniques de Josep). Introducción, traducción y notas de Maria Esperança Barjau i Rico (1996).

Pròleg

En: Ribera-Florit, Josep (ed.). D’AMRAM GAÓ, Séder (autor). Ritual de pregàries jueves. Introducción, traducción y notas de Josefina Ferrater i Mestre. (1995).