Josep Ribera-Florit

Artículos

La cultura jueva a la Catalunya medieval

En: Mossé ben Nahman i el seu temps = Mossé ben Nahman y su tiempo = The life and times of Mossé ben Nahman. Simposi commemoratiu del vuitè centenari del seu naixement, 1194-1994 (1995).

Targumim

En: Kasper, Walter (ed.). Lexikon für Theologie und Kirche, vol. 2 (1994).